Den Mänskliga Naturen

2019-07-30

Vi klarar rent faktiskt inte av att som kollektiv bestämma exakt vad som är ”den mänskliga naturen” eller inte, efter hundratals om inte tusentals år av sociala villkor och manipulation. Vår natur är vår moraliska karaktär och den är som bekant möjlig att förändra. I detta kan vi dock som en förklaring, men alltså ingen ursäkt, konstatera att de rent biologiska betingelserna för individuell överlevnad, tidigare i större omfattning verkat styrande för det enskilda fysiska biologiska nyttomaximeringsbeteendet, men det var då alltså. Att vara intellektuell är att låta intellektet leda den primitiva känslan.

Men våra ömtåliga egon, dåliga emotionella självförståelse förståelse av självet i tiden - vår metakognition, både personligen och därför som möjligt socialpsykologiskt kontrollerbart kollektiv, har fortfarande tillräckligt svårt att acceptera att ” Vi befolkningen ”faktiskt påverkas och styrs av en skapad ” populärkultur ” med ett syfte, än mindre att vi på allvar skulle överväga idén om att vi är grundligt formaterade människor från födseln. Men med tanke på att vi är födda som den renaste formen av enskilda individer, men tillbringar resten av våra liv med att försöka vara precis som alla andra, talar själva den intellektuella volymen på idén för att vi är summan inte bara av vår egen livslånga konditionering, utan av flera tidigare generationer också.

Så människan och samhället måste nu ta ett stort steg i sin egen emotionella kognitiva utveckling - utveckla sin moraliska karaktär - om inte den psykosociala ofärden skall leda till ett humanitärt mörker av religiösa proportioner - vilket skapar utrymme för just religion. Människans sociala design av samhället, möter inte alls kraven från våra naturliga emotionella biologiskt betingade beteenden. Naturen har ovillkorligen ett av tiden skapat perspektiv för utveckling som inte är möjligt att överblicka till fullo för människan, men som människan likaväl alltid måste försöka att överblicka.

Under senare år har den alltmer ökande medialt främjade illusionen av glada, väl anpassade djurparksdjur sakta börjat att upplösas i damm och rök, när rapport efter rapport visar att många djur i fångenskap uppvisar tydliga och oroande tecken på depression, neuros och självdestruktivt beteende. Förutsatt efter tusen år att dessa råttor i fångenskap inte har begått rituellt kollektivt självmord, så misstänker jag att deras observerade beteende skulle gränsa till det bisarra och meningslösa. Som att se på elektroniska bildskärmar utan möjlig interaktion med andra individer. Men utan grund för vidare jämförelse deras från naturen avvikande sätt skulle fortsätta att förklaras bort som helt enkelt en råttas natur. Man kan säga att boken om vargattacken i Kolmården var ett talande tecken i tiden.

Hur exakt skall vi kunna framgångsrikt och korrekt kunna granska oss själva när det enda ”normala” vi vet finns i den kokande gryta med vatten som vi nu ockuperar och så frenetiskt kämpar för att hålla oss kvar i?

I tusentals år har själsligt fattiga moraliska karaktärer behärskat mänskligheten genom att använda olika psykologiskt skadliga metoder och tekniker, alla med det yttersta syftet att utöva kontroll och bedriva exploatering. Just de institutioner och regeringar som vi tillåter att existera, finns där enbart för att valla in och styra massorna till förmån för de få på bekostnad av de många. På så många sätt burfåglar från födseln, är det verkligen så konstigt att vi uppvisar alltmer tydliga och oroande tecken på depression, neuros och självskadebeteende?

Men vi skyndar oss att beskylla den enskilda personen för dess uppenbara självdestruktiva beteende och sällan ser vi bortom träden för att se den socialkulturella skogen.

Vi lever allt mindre med våra naturliga känslor och i riktning mot vår möjliga utveckling..

67589976_10217429853753097_8231858916514856960_n.jpg

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram