Ett Normalt Dårhus

2019-07-29

Da Vinci sade: ”Det största bedrägeriet människan drabbas av är det från sina egna åsikter.” Sina egna föreställningar om verkligheten - självbedrägeriet.

Om du är född i ett dårhus, och du inte vet om någonting annat, då är vansinne att du är normal och så är samhället av idag. Det är fortfarande galet, men det är normalt att vara galet, något som maskerats och betecknats som förstående – förståelse.

Välkommen till det globala folkhemmet, ett vanligt, typiskt, mysigt normalt dårhus som den Djupa Staten förestår där civilbefolkningen bombas för att skydda dem från våld, barn svälter i en värld av överflöd, folk lånar pengar som inte finns och dessutom betalar ett pris för att göra det, gift är en form av mat och de intagna kan inte se hur omfattande de varit formaterade eftersom de är för upptagna med att se efter deras fotbollslag och titta på Allsång och matlagningstävlingar.

För att förstå vad som verkligen händer här och nu, måste vi därför koppla bort villkor som ”sund” och ”normal” eftersom de inte alls är relevanta; och vi måste inse att vad som kallas ”normalt” nu är en avancerad form av programmerat vansinne. Människor lever alltmer bort ifrån sig själva i nuet och alltmer intecknade i känslor de tror att de skall få uppleva i framtiden.

Men kan man inte bli lycklig nu så kan man faktiskt aldrig bli lycklig, eftersom nu är det enda tillfälle som vi kommer att uppleva. När människor får detta till vettigt och allt mer logiska tankar faller på plats, då kan människor åter börja växa mer fritt igen, även om de får börja om med sig själva och sin självförståelse – sin medvetna medvetenhet - sin förståelse för sina egna känslogrundande värderingar.

Försök därför heller inte att göra känslan av världen grundad på av att världen är förnuftig och därmed, utifrån detta, försöka räkna ut varför ”intelligenta” människor skulle fatta beslut som orsakar daglig död, förstörelse, lidande och umbäranden.

Världen är sedan länge formaterad till enfaldighet. De styrande – och därför inte ledande – är helt enkelt själva själsligt mycket outvecklade och känslomässigt fångade i systemets mekanik. De människor som fattar dessa beslut är som en funktionsmässig konsekvens därför också närmast helt galna och dementa och det är därför deras handlingar nu är så arga och dementa - frustrerade. Har man bara en hammare som verktyg så blir alla problem till en spik. Allt går ut på egennytta, när tingens ordning väl hamnar mellan skål och vägg så blir hamrandet bara alltmer vildsint.

De delar av befolkningen som stöder dessa åtgärder och upplever att de verkligen kan kan göra en rationell sakligt grundad känsla av dem, är en förlängning av samma galenskap och demens. samma känslomässigt enfaldiga ideal om att få förmånen av att bli ensam på jorden med alla materiella tillgångar. Vi kan lite förment kalla det för låg naturlig EQ – medvetet medvetande - metakognition

Den ger enkel orsak och verkan. Världen är galen, eftersom de som styr världen och en stor del av befolkningen är i ett tillstånd av galenskap – vansinne. Poängen är dock att de inte behöver vara det för alltid, alla kan utvecklas

Så trots alla rasande ansträngningar från världens machiavelliska förespråkare, så är mänskligheten nu på väg att vakna upp och kommer helt garanterat inte att somna om. Vi ser betydande informationsmässiga framsteg i att exponera den pågående brutala bluffen med ISIS i Syrien, massuppenbarelse av Geoengineering och andra neo-vetenskapliga övergrepp, de katastrofala effekterna av elektromagnetiska fält från olika källor, GMO-mat manipulation, globala kontrollambitioner och övervakning, samt fronter och diversion som klart inducerar föresatser om globalt krig och militarisering av samhället.

Vi är mer än bara hyfsat mätta… på allt detta nu, så det skapar inte längre tillräcklig rädsla för styrning, det skapar irritation och människor börjar därför själva söka efter felkällorna. Vilket faktiskt leder människorna till förståelse för varandra, om än på det viset att de kommer till felkällan ur olika perspektiv av problemformulering. Så allt blir ett i ring och går runt. Allt landar därför i den globala Djupa Staten, vars unipolära makt nu eroderar sönder allt snabbare.

Låt därför inte alla dessa regisserade händelser och skenbara tävlingar av ideologi kasta dig själv på den intellektuella emotionella soptippen. Det finns ingen som helst rimlig nivå längre på detta och deras villkor, och berättelsen för massorna är bara än mer uppenbart stark och vilseledande propaganda.

Man ska inte ens lyssna på den polariserande propagandan längre, bara förkasta den helt. Lita på ditt utvecklingen av ditt eget medvetna medvetande, din egen förmåga att tänka rationellt och alternativa källor till sakligt grundad information, sådan information som du söker upp själv, som du tycker rationellt stämmer med vad som utvecklar – vidgar och fördjupar – din förståelse för dina omgivande perspektiv på logiska – rationella – grunder – utifrån dig själv. Alltså vad som du tycker – upplever – känner – utvecklar din förståelse för omvärlden, din och andra människors situation. Vad som är upplysning, som gör att du själv kan skapa vidare ledning och upplysning – som ökar din medvetenhet om allt och mest dig själv och dina föreställningars giltighet i förhållande till verkligheten.

Deras – den Djupa Statens – enda vapen är vårt samtycke, genom att vi ger efter och köper in deras lögner.

Desinformationen tjänar därför flera syften, det mest försåtliga av dessa syften är att införa ditt eget tvivel på din egen uppriktiga känslomässigt grundade övertygelse, om din grundläggande uppfattning av verkligheten och av vad som egentligen är – eller borde vara – står självklar för dig. Där började en gång den kognitiva formateringen av dig. Att få dig att börja tvivla på dig själv och att få dig att sluta vilja vara ärlig och uppriktig mot dig själv och dina egna känslor. Att hålla mass – sinnet i schack är absolut nödvändigt för deras program av social kognitiv formatering.

Varför? Jo, för om vi vaknade till en sanning som istället mer beskriver verkligheten skulle vi omgående avsluta vår medverkan och / eller resa oss och störta dem. Och de vet mycket väl om detta. Så underskatta aldrig hur stor eller omfattande som denna sociala kognitivt formaterande planering sträcker sig, eller vilka – hur många områden som innefattas av denna planläggning som bygger på den enskilda nyttomaximeringen.

Människan är betydligt mindre själsligt utvecklad än vad många tror, så utrymmet till förbättringar gör att framtiden verkligen ser ljus ut.

67619267_10217422970981032_3246990525542170624_n.jpg

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram