Ensam Kvar På Brottsplatsen

2018-12-27

Bara svenskar missar fortfarande vad som blir kvar när Huawei isoleras bort och vad som då återstår för att spionera på de egna befolkningarna....

Att Investor i en eller annan omfattning utövar kontroll över Huawei, känns ju inte exakt som att det inte ligger i farans riktning.

Och vem som egentligen styr och ställer bakom teaterkulisserna börjar nu faktiskt bli helt omöjligt att missa även för den allra mest trögfattade befolkningen på jorden – alltså den svenska.

Om alla Internetjättarna är beroende av Ericssons hårdvara och med sin serverkapacitet lokaliserad till Sverige under skydd av FRA-lagen, då måste man vara riktigt svenskt kulturellt fördummad för att inte se verkligheten för vad den egentligen är för någonting.

Så vi tar det här med Estland en gång till:

I en liten skrift ”The Swedish Kings of Cyberwar” avslöjas Sveriges egen förmenta oskuldsfullhet vilken fullt stilenligt bygger på att verka utan att synas.

Betydande, medan WINTERLIGHT var en gemensam ansträngning mellan NSA, det svenska FRA och det brittiska GCHQ , verkar hackning – angrepp på datorer och datanät ha initierats av svenskar, ja det är ju verkligen underligt…

Långt än mindre uppmärksammat, har dock därför också varit i vilken utsträckning USA själva har samordnat med Sverige och andra allierade för att utveckla hacknings- och övervakningsverktyg som är långt mer avancerade än de e-postadress ”phishing” -strategier som påstås användas i påstådda ryska attacker.

Ett viktigt mål för denna teknik är givetvis Ryssland själv. Just det Ryssland som alltid utmålas som ett hot mot Sverige och som rimligtvis måste utgöra själva ”hotet mot Europa”

NSA- tjänstemän beskriver sina svenska motsvarigheter som ”extremt kompetenta, tekniskt innovativa och pålitliga” och lovordade dem för att vara ”skickliga för att samla in en mängd olika kommunikationer”.

Särskilt hade det svenska FRA fått tillgång till NSA: s mest kraftfulla analytiska verktyg, kallat XKeyscore, som enligt NSA- dokument möjliggör hämtning från massövervakningsdata av ”nästan allt som en användare gör på Internet”. Om någon försöker hitta en beskrivning av hur FRA:s tjänstemän ser på NSA:s tjänstemän…..så beskriver nog det, ganska väl vem som egentligen gör vad i detta.

En inte alltför vågad gissning är att ingen säger någonting alls i det senare hypotetiska fallet.

NSA konstaterade vidare i sin rapport April 2013 att FRA ”fortsätter att få tillgång till mer data från ytterligare telekommunikationsföretag” – genom sina Oräkneliga dotterbolag och att ny svensk lagstiftning hade också gett FRA utökade befogenheter ifråga om kontraterrorism – att verka på rättsliga grunder internationellt. FRA-lagens internationella betydelse för datalagring kan alltså helt enkelt inte överskattas.

Enligt den amerikanska Spionbyrån NSA har det breda spelrum som gavs till FRA – bara för att vara snälla naturligtvis, så gav USA alltså Sverige extra ordinära befogenheter och dessutom så kände man att man dessutom måste redovisa varför man gjorde som man gjorde – gjort Sverige till en mer tillförlitlig och viktig övervakningspartner än Storbritannien – vem styr alltså vad i detta?

Precis som Julian Assange uttrycker det – om än inte i termer av den Djupa Staten utan mer i direkta termer av telekominfrastruktur. Sverige är den Djupa Staten i USA:s närmast allierade! Eller mer nominellt rättvisande – den som styr telekominfrastrukturen styr allt.

Var finns då betydande delar av datajättarnas serverkapacitet lokaliserad och varför är detta i det mest Clintonsoroslojala landet på jorden? Det kan alltså ingen idag missta sig på, alltså inte ens det Engelska parlamentet.

Så nej, Israel är och förblir bara ett konfliktskapande verktyg i Mellanöstern för den Djupa Statens räkning, så länge som det nu varar.

Bidrag till Clintonfoundation anyone, för att kunna avlyssna som överallt annars…

Ukraina, Israel och Estland har ju absolut ingenting att göra med Ericsson och kontroll över telekominfrastrukturen, ingenting alls….

Vad gäller Five Eyes så är det ju som det är med den saken….

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram