Hitler & Zionismen

2018-05-08

Att Hitler finansierades och i praktisk mening tillsattes av intressena bakom IG Farben, är det i dag bara inbitna Hitlerromantiker som ifrågasätter. Anstiftansdelen av Nürnbergrättegångarna mot IG Farben gör detta obestridligt.
Att IG Farben som var världens då största företagskonglomerat hade inte exakt obetydliga delar som var starkt kolonialväldesorienterade, är väl ingen överdrift eller mer förborgad hemlighet heller. Att de globala industrialisterna visste vad de gjorde är dock numera knappast ifrågasatt av någon.
Så att kalla Adolf Hitler för Zionist - även om för all del Havaara-agreement tas med i ekvationen - vore ju trots allt ett erkännande av att Hitler då redan tidigt, var medveten om den Anglozionistiska Djupa Statens närvaro och rimligtvis fulla betydelse, vilket i så starkt bör ifrågasättas till sin egen inneboende rimlighet som antagande!
Närvaron var han givetvis medveten om, till en eller annan omfattning, inte minst med avseende på förvärvet av Warburgbanken i ariseringsprocesserna - som han uppenbarligen lyckades "missa" var så kallat "judiskt kontrollerad - och han missade rejält från 1933-1938. Men att han skulle ha varit geopolitiskt strategiskt initierad på den finansierande ekonomiska nivån, det är helt enkelt inte trovärdigt!
Antingen finansierades Adolf Hitler av IG Farben eller så finansierades han inte av IG Farben och antingen så fanns det ett Haavara-agreement eller så fanns det inte ett Haavara-agreement. Svårare än så är det inte i grunden.
Haavara-agreement var en överenskommelse mellan Nazityskland och zionistiska tyska judar som undertecknades den 25 augusti 1933. När som av en händelse Ariseringsprocesserna började. Avtalet färdigställdes efter tre månader av samtal mellan Zionist Federation of Germany , den anglo-palestinska banken (enligt det judiska byråns direktiv ) och de nazistiska tyska myndigheterna. Det var en viktig faktor för att möjliggöra migrering av cirka 60 000 tyska judar till Palestina 1933-1939.
Avtalet möjliggjorde att judar flydde förföljelse och konfiskation i Ariseringsprocesserna under den nya nazistregimen genom att överföra en del av sina tillgångar till det brittiska mandatet Palestina – BoE låg alltså också bakom finansieringen av ”Hitlerprojektet”. Emigranter sålde – realiserade – sina tillgångar i Tyskland för att betala för väsentliga varor (tillverkade i Tyskland) för att sändas till Mandatet Palestina, enligt planen bakom Sykes-Picotavtalet och Balfour deklarationen.
Avtalet var kontroversiellt vid den tiden och kritiserades på goda grunder av många judiska ledare, både inom den zionistiska rörelsen (som den zionistiska ledaren Zevs Jabotinsky ) och utanför den, liksom av medlemmarna i NSDAP och medlemmar av den tyska allmänheten.
För tyska judar erbjöd avtalet ett sätt att lämna en alltmer fientlig miljö i Tyskland; För Yishuv , det nya judiska samhället i Palestina, erbjöd det tillgång till både arbete och ekonomiskt stöd. För tyskarna underlättades emigrationen av tyska judar genom att bryta den nazistiska bojkotten från 1933 , som hade massivt stöd bland europeiska judar och ansågs av den Djupa Staten verka förklenande mot den tyska ekonomin och den redan pågående militära upprustningen.
I Mars 1933 (31/3), utgav ” Amerikansk Judiska Kommittén,” då kontrollerad av Warburgs, och ”B’nai B’rith,” och i hög grad påverkad av Sulzbergers (”New York Times”), en formell, officiell judisk skrift ifrån dessa två organisationer, alla som kallade sig för judar till efterrättelse ” Att inga amerikanska judar skall bojkotta Tyskland och i någon mån eller omfattning vara eller verka uppviglande, och man aviserade vidare att inga mer judiska massmöten får hållas, eller liknande former av sinnesrörelseskapande åtgärder komma att anställas.”
Amerikansk Judiska Kommittén och B’nai B’rith (moderorganisation till Anti Defamation League – ”Anti-Defamations Förbundet”) fortsatte med denna hårdnackade, inte-attackera-Hitler inställningen genom hela 1930-talet, detta var alltså under samma tid där många Judar och andra anti-fascister kämpade för sina liv.
Zionism och NAtionell ZIonism är bara olika sidor på samma polariseringsskapande mynt, skapade i samma livmoder.

https://www.rt.com/uk/426139-livingstone-antisemitism-labour-barnet/?utm_source=browser&utm_medium=aplication_chrome&utm_campaign=chrome

 

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram