Svensk Tro Om Socialstyrelsens Tro

2018-03-30

"Barnäktenskapsbroschyr skapar upprörda känslor i Sverige"

Tyvärr kan inte svenska i nämnvärt stor omfattning ännu begripa att om det är vad som skapas av en sådan broschyr, så är detta precis vad som har eftersträvats, alltså själva syftet!

Det är faktiskt så illa att många svenskar på allvar tror, att socialstyrelsen själva verkligen tror, att de cirka 90 (?) män som detta i så fall berör, alltså läser foldrar utgivna av socialstyrelsen!

Många svenskar tror, tyvärr, alltså inte att detta främst är ägnat åt att skapa en önskad opinion.

Vidare kan man ju naturligtvis, det borde faktiskt alla göra, undra hur det kommer sig att Socialstyrelsen känner till en förekomst med mindre än att Man redan har försökt att lagföra de som har begått brottslighet?

Eller menar Socialstyrelsen på allvar att dessa människor som bryter mot svensk lag, skall meddelas detta vid gränsen - på svenska kan man väl dessutom anta... och ange sin egen situation, revidera sin egen uppfattning och direkt byta beteende och vidare ogiltigförklara sina äktenskap vid inpasseringen till landet?

Nu måste nog fler snabbt inse hur spelet spelas och vad det innebär till sin kärna, om det inte skall gå mycket illa för ett Sverige som blir alltmer isolerat av den utrikespolitik-skapande omvärld som styr inrikespolitiken.

A Swedish leaflet about child marriage has been withdrawn after it sparked outrage. The document outlines the illegality of underage marriage in Sweden, but many assumed it was condoning it instead.
rt.com

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram