Fransk Anledning Till Möte

2016-11-30

Nåja, att det nu måste sammankallas till fredsförhandlingar och vapenvila skall ses ur ljuset av att det är segraren som kommer att skriva historien och det klarar inte den Anglozionistiska västvärldens opinionsbildning av att hantera och därför måste utvecklingen bromsas upp medan det fortfarande är möjligt att bibehålla någon handlingsfrihet, detta eftersom striderna strax är slut och sagan om ZIONISIS närmast nu praktiskt har kommit till sin epilog.

Ryssland å sin sida har uppenbarligen haft ett djupare strategiskt perspektiv och har därför nu inte heller samma krav på sig att direkt laga efter läge, varför man här kan åberopa nästa spelmoment i Irak som grund till motpartens agerande - man vet alltså att Aleppofrågan är avslutad och att det bara återstår praktisk formalia på marken i den regionen - ingen kommer att avbryta operationerna i Aleppo med mindre än att resultatet är garanterat,

Således:

Fransmännen påkallar för ett nödsituationsmöte i FN: s säkerhetsråd (UNSC) gällande Aleppo som ett försök att avleda uppmärksamheten från humanitära frågor för den väst-stödda verksamheten i den irakiska staden Mosul, sade Vitaly Churkin, Rysslands sändebud till FN.

Paris driver på för mötet för att "avleda uppmärksamheten från vad som händer i Mosul där situationen - i många avseenden, bland annat humanitära - är mycket mer dramatisk än i östra Aleppo" sade Churkin till journalister.

The French call for an emergency UN Security Council (UNSC) meeting on Aleppo is an attempt to distract attention from humanitarian issues of the Western-backed…
rt.com
Vill du fortsätta läsa texter av Carl Norberg?

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram