Medveten Utjämning

2016-06-13

I denna tid av tappade illusioner, är tiden inte vad en klocka mäter utan en faktor av Synkronicitet, och Synkroniseringen av våra sinnen till ett ständigt växande medvetande. Både individuellt och tillsammans.

Utövar vi vår inneboende frihet till tankar och står upp för vår individuella själsliga auktoritet, vilket kräver lite övning, så kommer vår medvetna medvetenhet att stärkas i alla delar av vår dagliga tillvaro. Till allra största delen alltså beroende på vår samverkan och interaktion med andra likasinnade människor. Vi berikar varandra främst genom att tänka fritt själva

För det finns mycket att lära för oss alla, denna enorma resurs väntar dock på vår egen aktivering. Och detta har allt att göra med att ta och använda vår egen individuella myndighet som vi har begåvats med i form av vår möjlighet till att vara självständiga individuellt fritt tänkande människor, med rätten till att uppleva våra egna känslor och utvecklingen av vår egen kognitiva emotionella självförståelse - medvetna medvetenhet.

Ett kraftfullt exempel på detta är ”Babylon har fallit” fenomenet som nu snabbt ökar sin fart när människor väl börjar utöva sin egen individuella frihet till tankar - själva försöka se saker ur ett större och tillräckligt vidsynt perspektiv som ger en större förståelse för helheten - från denna kollektiva kognitiva formateringsmodell som har etablerats i dem själva, till övervägande delen av detta falska socialpsykologiska programmeringssystem.

Ett system som syftar att alltmer gynna ett minskande fåtal till växande men och belastning för de många, som blir allt fler. Men genom att lösgöra oss själva från våra individuella kollektivt programmerade och försvagande vanföreställningar, så lösgör vi oss likt en Sagans kung Theodén från oss själva som tidigare individer och tillsammans från våra mentala bojor

Människor har nu uppenbarligen, till allt för stor del varit bedövade av den falska psykologiska konstruktionen - matrisen - av tankar och värderingar som har fästs vid oss sedan födseln. En mycket djupgående etablering alltså, som är väl värd att undersöka vidare för resten av livet.

Försök att föreställa Dig en liten ström av vatten som finner sin väg genom svår terräng .., anpassande sig i svängar och konturer utan ansträngning, att gå runt hinder istället för att försöka bryta ner dem med våld, att alltmer fylla i alla luckor försiktigt, långsamt, obevekligt, eftertänksamt … som i ” medvetet medvetande ” om att det egentligen inte finns några verkliga hinder för att vidga sitt eget individuella medvetna medvetande, oavsett vem eller vad som spelas upp eller som lägger fram en tillsynes fullständigt överväldigande front av motstånd, men som därmed också egentligen inte kan erbjuda något verkligt motstånd … för vattnet når nämligen alltid sitt eget mål att som är att röra sig … – tid är rörelse – oavsett om vattnet är i havet, en flod, en sjö eller i dess milda avdunstning och vidare kondensensering till moln, som kommer att starta resan igen …. en lugn resa, en enkel resa och om vi vill, en lycklig resa … i samklang med naturens rytm – våra naturlagar. Allt jämnar ut sig med tiden, sade farmor, varför då frågade jag? Hon svarade med ett litet leende att det tar vi tids nog.

13407078_10208124668649285_4388282989974856029_n

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram