Så nu börjar det vidare

2015-05-01

Carl Norbergs foto.

Insikten kan vara svindlande för att inte säga direkt bländande. Om du till exempel tar 9/11 eller andra nutida false-flag händelser och inser att dessa var iscensatta och utgör ett mönster för att åstadkomma en orwellsk polisstat – kriget mot terrorismen – där samma medborgare som tidigare plötsligt istället är misstänkta terrorister, så kan den sanning som utgör verkligheten vara mycket svår att svälja.

En snabb genomläsning av historien följer då ofta inom kort, där människor inser att samma taktik – false flag / falska fiender, användes för att rättfärdiga nästan alla krig, vilket ledde till sådana totalitära stater som det stalinistiska Ryssland, kommunistiska Kina och Nazityskland, vilka vart och ett steg ned i uppsåtligt skapade fasansfulla pogromer, vilket skapade ytterligare polarisering och vidmakthållande av kulissbildningen. Att i detta decimera egna populationer alltså att döda någon som potentiellt vågade ifrågasätta den nya regimen, är uppenbart inget som helst hinder. Gränsen för humanism är för länge sedan passerad och det måste ovillkorligen bara blir värre.

Det är visserligen inte enbart svart eller vitt. Det finns naturligtvis även goda människor som arbetar för onda människor, befogenheter och program, mer eller mindre medvetet och omedvetet. Många försöker förgäves att förändra och förbättra vår befintliga struktur utifrån sin otillräckliga förståelse för det lönlösa. Många goda människor utför underbara tjänster inom detta övergripande samhällssystem och menar aningslöst att systemet kan ändras på ett konstruktivt sätt, utan att förändra dess inneboende funktion och natur. Det är dessa människor som måste bringas insikt om roten till det onda. De förstärker nu bara det som kommer som en verklighetsanpassning.

Vad vi måste ta itu med är de övergripande – grundläggande bedrägliga och destruktiva krafter och mekanismer som spelar in och som försöker föra mänskligheten in i en försvagad underordnad roll till någon slags global fascistisk kontrollstat och eliminera personlig och nationell suveränitet, för att stödja och gynna ett fåtal själsligt outvecklade och självutnämnda eliter.

Och det kommer att gå snabbt nu med förändringen av utvecklingshastigheten.

Människor och samhällen runt jorden nås alltmer av insikten om att i princip ingenting av yttre värden är betingade av de funktionsmässiga grunder som genom utbildningssystemen har varit den gängse allmänna uppfattningen – om värderingsfunktionens natur – och att då inre värden ofta är grundade på yttre värden, gör nu sannerligen ingenting mer stabilt för människor.

Detta är inte en lätt uppgift att ta sig an för någon människa, eftersom de flesta människor föredrar att leva i ett tillstånd av förnekelse, där de till exempel vill tro att regeringen i princip älskar dem, regeringen vet vad som är bäst för dem och strävar efter att skydda och ge dem lycka och välfärd. Människor vill tro detta eftersom de har bemödat sig om att lägga trettio minuter vart fjärde år på att rösta, så skapar detta någon form av verklig lojalitet mot dem själva från maktens sida, trots att makt faktiskt betyder – kraft att bryta motstånd, människor vill inte erkänna - allra minst för sig själva - att de har blivit grundlurade. Människor kan dessutom – vill – bara inte föreställa sig att de själva skall utsättas för makten eftersom de själva i grunden vill väl, trots att de själva faktiskt ser otaliga exempel på just detta varje dag… herregud, vi lever ju i en demokrati. Det har vi ju alla fått lära oss.

Att ingen av oss i verkligheten aldrig någonsin har varit ens i närheten av att leva i någonting som rätteligen skulle ha kunnat kallas för demokrati, det är fortfarande bara ett alltför obehagligt men mycket snabbt groende frö till en misstanke i den breda allmänhetens medvetande. Inte så värst många vill dock ännu erkänna att de är grundlurade. Kejsarens nya kläder. Men fröet har nu verkligen börjat gro, på grund av vädret.

Carl Norbergs foto.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram