Anti - vadå????

2015-01-22

10409543_10153078014693678_4317977846507555287_n

Av Marcus Ljunggren och Carl Norberg

-En antisemit definieras funktionsmässigt som en person som hatas av Zionister-

Varför? Jo:

Det är ett envist ökande tjat om att vara emot politisk sionism är samma sak som att vara antisemit! Alla som har förstått sig på sionismen måste ju vara underbegåvade om man anser detta vara en behjärtansvärd ideologi!

Att vara lite dåligt insatt i judendomens religiösa seder är en sak , men alla borde veta tillräckligt om sionismen för att kunna konstatera att det är två helt skilda saker! Det är fan inte ens samma sport om man får lov att uttrycka sig i sådana termer! Men såklart finns det ju dem som gärna vill blanda ihop äpplen med päron!

I sionismen sammanförde Theodor Hertzl, en tanke om en nation, en ras, ett folk, och utvaldhet! (Finns ju andra som haft samma polariserande ideologier, Hitler för att nämna någon). En judisk stat helt enkelt, och som av en händelse planerades där Palestina ligger, år 1897 på den första sionistkongressen! Officiellt för att man ansåg att en bok som skrevs för några tusen år sedan gett dem rätten till denna plats på jorden, men som egentligen snarare handlade om geopolitik och ekonomi. (Kommer till detta senare)!

1914 startade WW1 och det första man gjorde efter att Gavrillo Princip lyckades trigga igång kriget efter att ha skjutit kronprins Franz Ferdinand, var att spränga tågrälsen som Tyskarna byggt österut och därmed kunde undvika Rothschilds och det Engelska imperiets sjötullar! 1917 var Engelsmännen på väg att förlora kriget, detta utan att ett enda skott avlossats på Tysk mark. Detta faktum drog Rothschilds fördel av och lovade England att de skulle få med amerikanarna i kriget på deras sida, mot löfte om en liten bit land i Palestina (finns väl dokumenterat i Balfourdeklarationen)! Detta är alltså huvudanledningen till varför Israel planerades där det gjordes, för att man ej skulle försöka sig på att kringgå sjötullarna igen, och hade således inte det minsta med religion att göra!

Sionisterna har idag infiltrerat merdelen av maktstrukturen i västvärlden, och fungerar som en skuggregering. Detta har man lyckats med då man har kontroll på de flesta, (om inte alla) bankerna, massmedier, populärkultur, storföretag, osv! Pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken, helt enkelt!
Sionismen har således lite med religionen Judendom att göra, och handlar som vanligt om enskild vinstmaximeringsnytta och inget annat.

Judendomen används idag som en sorts barrikad för att undvika kritik mot detta system, och de som ändå har modet och driftar sig att göra så, skall räkna med att bli kallad både antisemit, nazist och judehatare! Jag kan ärligt säga att jag inte hatar någon pga religion eller hudfärg. Det finns bara människor och det finns bara beteenden. Problemet är att om inte fler vågar kritisera detta, och slutar vara så förbannat rädd för vad andra skall tro, tycka och tänka om dig, så kommer det leda till katastrof för oss alla!

Så vad är då egentligen denna semitism som utgör den grundande tesen för antitesen antisemitism? Alla känner i igen detta reflexmässigt använda argument antisemit. Men varför finns det ingen semitism? Det är det ingen som vet för den finns inte det är inte alls som med arktis och antarktis (anti-arktis), men istället så finns ju uppfinnaren av antisemitismen, vilket kanske kan förklara detta lite märkliga förhållande och varför man inte bara använder begreppet judehat om nu detta är vad som man försöker att uttrycka, vilket implicerar att semitism lite grovt skulle kunna tänkas tolkas som judekärlek, vilket skapar rätt anmärkningsvärda perspektiv i detta, långt ifrån likavärdering och andra människorättsstadgade normer i ett modernt samhälle.

Anti - semitism

Wilhelm Marr måste på hela taget ha varit en anmärkningsvärd tänkare, eller en möjligen inte alls.

Denne Marr var enligt tillgängliga uppgifter gift tre gånger, varav två gånger med judinnor, något som möjligen kan ha en betydelse i sammanhanget. Som en föga framgångsrik affärsman återvände Marr på 1850-talet till Hamburg, detta alltså i tidsmässig anslutning till London Communist Leagues lansering av det välbekanta manifest som framställts av Marx och Engels. Marr höll sig inte särskilt anmärkningsvärt med en något skrymtande socialistisk övertygelse, men hade då även helt passande ändrat sin liberala inställning i rasfrågor och ibland annat försvarade han slaveriet, vilket som vore det av en slump främst riktade sig emot utövare av Islam.

Marr kan alltså försiktigt uttryckt uppenbarligen antas ha haft vissa politiskt judiska sympatier. Vilket per definition gjorde honom diskriminerande av andra än de som inte befann sig inom ramen för denna indelning.
Detta framgår av Reise nach Centralamerika (1863) att konfrontationen med verkligheten i ett etniskt blandat samhälle skakade honom och förändrade hans tidigare, vad som i alla fall kan tolkas som idealistiska inställning. 1862 utgav han Judenspiegel och 1879 Vom jüdischen Kriegsschauplatz. Han skickade sina skrifter även till Richard Wagner, vilken hemma i villa Wahnfried, nog inte ens med bästa vilja i världen kan sägas ha varit någon beundrare av judendomens inverkan på samhällsutvecklingen.

Hemma i dennes bostad kom inte så märkligt nog av samma skäl en annan mörksens man att vistas, denne man hette Adolf Hitler som slöt avtal med den senare tillkomna politiska inriktningen sionismen om en viss slutlig lösning som innebar en bildning av en judisk stat i Palestina och en förflyttning av av judar dit.

Om huruvida denne Wilhelm Marr är en av historiens värsta skrymtare och byggare av rök och spegelkulisser, eller helt enkelt bara var patologiskt korkad som människa, kan ju möjligen därför lämnas därhän till läsaren att bedöma.Konsekvensen av hans gärningar blev i alla fall ovillkorligen att indelningsraseriet som ledde bort ifrån den affärsmässigt så förkastliga idén i betraktelsen att det bara finns människor och beteenden samt att det borde föreligga humanistisk likabehandling av människor, fick ny luft.

Vem som var betjänt av denna indelningsentusiasm det vet vi alla vid det här laget och det var inte minst kolonialismen.Så jag kan väl vidare vara lite fräck och påstå att jag vet att värde Wilhelm inte alldeles saknade kopplingar till Hamburg samt de Ostindiska kompanierna och att namnet Emma Franziska Marr inte är betydelselöst i banksammanhang.

Således...http://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-News/Israel-urges-EU-human-rights-body-to-return-anti-Semitism-definition-to-website-334172

Sluta att känslomässigt reagera på ord, och informera dig istället om hur saker faktiskt ligger till, innan möjligheten tas ifrån er för alltid!

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram