2 B true.

2014-12-28

Kirkegaard

Vi rekryteras till ett system som lever av vår rädsla men som bygger på vår lojalitet – till systemet. Vi ger tillbaka i form av samarbete och bidrag. När allt det viktiga är att vara en god, gudfruktig insorterad vara och att betala våra skulder när detta så efterfrågas.

Ingen vill ju känna sig otrygg, vilsen och ensam, så vi söker därför instinktivt stödet – ledningen – utanför oss själva, vi brukar börjar inte sällan med att anta våra föräldrars tro och sedan går vi fulla av förhoppningar vidare därifrån, inte sällan går vi alltså direkt vidare till gå, åt helt fel håll med andra ord.

Samhället som sådant är givetvis mycket benäget att ingjuta och förstärka skrämmande tankar, så att vi skall vara en "smula" lite lättare att hantera. Rädsla är en av våra största svagheter och den är mycket lätt att exploatera eftersom den gör oss irrationella. För de som inte har tillbringat någon tid på den ökända öde ön, eller som någon trind gubbe som hette Winston en gång kallade den – i sällskap av den svarta hunden – så kommer de sannolikt att acceptera vad de har överlämnats till att tro på.

Så de tar gärna det ”goda” med det onda och hoppar ofta in i religionen fyllda av förhoppningar – även om den numera har bytt namn till det moderna och upplysta samhället byggt på skuld och en rädsla för att förlora sin materiella status.Så är det ändå samma principiellt psykologiskt funktionsmässiga tankegods i botten, det har bara fått en lite annan benämning.

Den svarta hunden, materialismen - rädslan springer alla ur en och samma källa - djupa svarta brunn. Det otillräckliga emotionella självförståelsen. Vår oförmåga att finna ljuset i oss själva, att vara självständiga, att vara fritt tänkande individer och människor - att vara våra egna ledare. För att göra det så måste vi alltid försöka.

Ledarskap är någonting som börjar hos oss själva och slutar med oss själva – alla. Det är hur vi förhåller oss till andra människor. Vilket bygger på hur bra vi kan förstå oss själva som individer och mäniskor. För man måste komma ihåg att en människa som leder är bara en person, en människa, en individ. Hur personen utför – beter – sig själv funktionsmässigt och tar ansvar för sina beslut och / eller åtgärder, det är inte annorlunda i förhållande till dig eller mig. Den enda skillnaden är storleken på scenen och det är enskild nytta eller allmän nytta som grundläggande syfte till förhållningssättet till andra människor, som spelar den avgörande rollen.

Det som står på tur nu handlar inte så mycket om höga ideal. Det handlar inte om socialismen. Det handlar inte om kapitalism. Det handlar inte om kommunismen. Det handlar inte om att vara en progressiv, en konservativ eller liberal. Det handlar inte om vänster vs höger. Glöm alla dessa fördummande dikotomier. Det är mycket mer grundläggande än allt detta. Helt enkelt, det handlar om människor vs. makten, det är det, inget mer. De som har och svingar institutionell makt, och de som inte gör det. Det är så elementärt och basalt som det kan bli är jag rädd.

Ta en ordentlig titt runt, jag utmanar dig att peka på en enda socioekonomisk konstruktion i vårt förment upplysta och avancerad dagens samhälle som inte i huvudsak bestäms av den råa polariserande karakteriseringen. Vare sig det är vår köpta och betalade politisk klass, vår rovgiriga banksektor, våra helt köpta lagstiftare, våra självrättfärdigande multinationella företag, våra inrotade statliga myndigheter, vår plundrande försvarsindustri, våra bengnagande vårdgivare, vår munkorgsförsedda fria press, vårt kapade Rättssystem, eller våra grovt överbetalda vd: ar, Idrottare och underhållare, de har alla en sak gemensamt, och jag försäkrar er att det inte är det gemensammas bästa som de delar. Vad de söker framför allt är att expandera det befintliga institutionella herraväldet och sina egna privilegier inom det.

RothschildEnforcementAgenciesMeme2-643x483

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram