Mänskligheten inom oss

2014-09-27

0soros

Samhället raglar alltmer betänkligt som vore det berusat eller inte hade ett fungerande balanssinne. Det är snart ingenting annat än de underhållningsskapande kulisserna som fortfarande håller sig kvar på den historiska kursen. Resten av samhället är uppenbarligen alltmer påtagligt beroende av den enkla förutsättningen att pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken.

Människor börjar allt mer ifrågasätta det rimliga i att samhället verkligen styrs med med demokratiskt underliggande syfte, med samhällets bästa som målsättning, i enlighet med vad den politiska adeln anger som sitt syfte med verksamheten.

Allt fler börjar se eller upptäcka att verkligheten hela tiden egentligen har varit en annan, än vad de tidigare har trott att den är.

Världen av idag står på randen till en omvälvande förändring, vi står i ett vägval där den ena vägen leder till en bättre framtid och den andra vägen leder till armod och undergång. Framtiden kommer därför inte nödvändigtvis enbart vara en positiv händelse, det beror helt och hållet på oss själva och risken är uppenbar att ett upprepat beteende till givna förutsättningar snarare skapar en utveckling av ett ekonomiskt så fruktansvärt slag att den inte har upplevts tidigare i modern tid. Valet är helt enkelt och fullt vårt eget.

Framtiden kan alltså även komma att bli de avsedda konsekvenserna av en konspiration, ledd av människor som har låtit sina storhetsvansinniga planer för världsherravälde metastasera in i samhällen till en nu närmast fullkomlig orkan av hot mot frihet och rättvisa för mänskligheten över hela världen.

De institutionella medel som givit dessa människor en plattform och möjlighet att utöva sådan makt och inflytande är inte på något sätt enbart resultatet av deras egen energi, utan är snarare beroende på manipulation genom mjuk manipulativ krigföring över lång tid, alltså även av den illasinnade energin i deras förfäders insatser, för att skapa kriminella truster och moraliskt illegala kryphål, vilket har tillåtit att all denna materiella rikedom kanaliseras vilket nu återspeglas som resursbrister i systemet i övrigt.

Detta kristalliseras nu ut som den sönderfallande naturen av det västerländska samhället och som är beroende det kreditbaserade valutafinansiella systemet med sina Oktrojaner. Alltså trojaner som infiltrerar samhället och belägger människor med det finansiella okets börda.

För den som i ordets riktiga bemärkelse var ledare, i ett rättvist och reglerat samhälle, skulle deras värdegrundande begrepp vara föraktade, upphävas, bli kastrerade och allmänt erkända som önskningar från en ond clown. Ledande är nämligen en egenskap som i sociala termer innebär upplysning till vidare ledning och upplysning.

Vi måste, som människor i ett samhälle, veta vilka våra fiender är liskom vi måste förstå vad som utgör det underliggande fundamentala problemet.

Ett av de mer effektiva sätten att organisera så att finansiell rikedom leder till maktexpansion är genom placering av agenter – individer lojala till rika uppbackare – i inflytelserika positioner med makt, att korrumpera.

Till exempel när Rothschilds och Rockefellers gått samman för att etablera Federal Reserve, så rekryterade de en ganska okänd professor, Woodrow Wilson och lovade att göra honom till president och mot löfte att han skulle underteckna Federal Reserve Act när det så väl var dags. Med sitt inflytande över partidelegater, deras kontroll över tidningar och alltså obegränsad finansiering, kunde de få Wilson vald. Han kan möjligen senare ha ångrat sin pakt med djävulen, vilket föreslås i olika citat, men det var så dags då.

Ett mer modernt exempel är Obama, länge skyddsling till Henry Kissinger och George Soros som själva är viktiga agenter för Rockefellers - Rothschild. Liksom Wilson, dök Obama i princip upp ur ett politiskt ingenstans, blev upphöjd till president och har bevisat sin lojalitet till den reala makten. I Obamas fall innebar detta att omgående lämna över Vita husets makt över till bankernas agenter från Wall Street – bankpaladinerna och deras kompisar. De gör realpolitik, Obama gör talen med orden som kulisser.

Det är helt fantastiskt att presidenten av Förenta staterna skulle stå inför hela världen och säga vad alla vet är uppenbara lögner utan att någon reagerar fysiskt.
"Vi står vid ett vägskäl", "vägvisare för utvecklingen", "minskad risk för krig mellan stormakter", "hundratals miljoner lyfts ur fattigdom", och medan ebola härjningar Afrika "vi har lärt sig att bota sjukdomar och utnyttja kraften i vinden och solen. "Vi är nu Gud. "Vi" består av de "exceptionella människorna" -Amerikanerna. Ingen annan räknas. "Vi" är det.

Detta har pågått i århundraden, först i Europa och senare i USA. Vad som började som placeringen av några viktiga medel för politiskt inflytande har utvecklats över tiden. Det vi har nu är ett internationellt nät av kontroll, med viktiga operatörer placerade i politiska partier, regeringar och deras organ, media, styrelser, underrättelsetjänsten och militären. I centrum för det Oktrojanska klustret finns de centrala bank dynastierna – Oktrojanerna – som oftast förblir dolda bakom kulisserna och alltså stämmer strängarna av verklig makt.

Olika rundabordskonferenser bestående av Fabianer, Bilderberger, Trilaterala Kommissionen, Utrikespolitiska instituten och BIS och IMF arbetar alla för att ta ställning för dessa urmodiga familjer som försöker styra världen enligt samma maktstrukturella ordning som under de Ostindiska kompaniernas dagar, då ”Ok-trojanerna styrde världen”. Medlemmar i dessa grupper som just nämnts, samverkar under olika grader av medvetenhet även på tvären genom alla grupperna och bildar ett finansiellt baserat diktatoriskt kluster.

Världen faller nu sönder runt omkring oss. Och inte bara ekonomiskt. Vi har själva medverkat till den iscensatta nedläggningen av världen som vi känner den, genom att stödja en grupp missledda, oansvariga maktmäklare, som bara har delat ut ”makt” i lagom portioner till olika positioner för att kunna fortsätta att öka sitt berikande av sig själva.

badb7555f564806a95bb93d52310c3394d42a7d7

Den kanske enskilt viktigaste sak som finns att veta om makt i världen idag, makt är kraft att bryta motstånd, är att de flesta länder inte har kontroll över sina egna valutor. Pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken. Istället så är det privatägda, vinstdrivande banker som skapar i princip alla pengar som krediter ur ingenting och sedan lånar ut dem till kostnad av ränta för sina respektive regeringar eller befolkningar. Detta är en oerhört lönsam bluff, men det är inte det värsta.

Inte nog med att bankerna har makten att skapa pengar gratis, de har också befogenhet att sätta räntan, priset för detta skapande, för att bestämma hur mycket kredit som utfärdas, samt att bestämma hur mycket pengar som skall sättas i omlopp. Med denna makt kan banker – och gör – uppgångar och nergångar i cykler, vilket gör det möjligt för de super-rika ägarna av bankerna, att dra nytta av investeringarna under uppgångar, och köpa upp tillgångar till fyndpriser under nergångar. Och fortfarande är inte detta hela historien.

Den mest lönsamma av alla bankverksamheter har varit finansieringen av stora krig, i synnerhet de två världskrigen. När folk är engagerade i krigföring, med sin egen överlevnad på spel, så sträcker regeringarna ut sina resurser till det yttersta i tävlingen om att vinna. Kampen för att få mer finansiering blir lika viktig som konkurrensen på slagfältet. Penningutlånare älskar en desperat låntagare, och stora förmögenheter har gjorts genom att ge kredit till båda sidor i konflikter: Ju längre ett krig fortsätter, desto mer vinst för bankerna

Catherine Austin Fitts uttryckte sig en gång ungefär så här: En bandmask sprutar kemikalier i sitt värddjur som gör att värddjuret längtar efter vad som är bra för bandmasken. I Amerika, misströstar vi för vår försämring, men vi längtar efter nästa injektion av kemikalier från Bandmasken ..

I Sverige har vi till och med ett eget psykologiskt tillstånd som kallas för Stockholmssyndromet, ett tillstånd som gör att vi inte bara längtar efter kemikalierna som bedövar oss, vi är verkligen förälskade i parasiterna på samhällskroppen, vi älskar helt enkelt våra iglar fästingar och löss. Vi älskar både våra skulder och de som skuldsätter oss. Det finns bara en sak som makten älskar mer än att hålla sig med slavar och det är som bekant slavar som håller sig själva. Detta behärskar nu det svenska folket närmast till fulländning.

Vi är nu närmast så totalt förvirrade som befolkning, att vi inte ens reagerar längre över fullkomligt uppenbara galenskaper som påförs eller uppdagas.

Allt som betyder någonting är det bedövande alltmer korta och ytliga perspektivet, men det kommer nu en reaktion även på detta eftersom tiden jämnar ut allt till ett.

b551902bf896623c6a5265f5e87053404b83d4bf

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram