Att kunna gå vidare

2014-09-25

Alone-Clean

Om vi tänker oss att vi bara trollade bort banksystemet och de människor som regisserar, organiserar och finansierar sitt maktmäklande genom Hegelsk dialektik, skulle då allting bara bli bra och skulle vi då leva lyckliga i alla våra dagar, alltså ingen skulle i övrigt behöva göra någonting annorlunda än vad den gör idag och allt skulle då bli lyckligt och roligt? Nej, så är det inte, hur tråkigt som detta än kan låta i mångas öron.

Religionen skulle återigen kunna användas på länders mest mottagliga individer för att få dem att tro sig vara herrefolket och organisera dem i det dolda. Det skulle då vara bara en tidsfråga att förföra dem igen att tro att de av andra religioner var omänskliga. Falskt flaggade attacker för att rättfärdiga invasioner av andra länder skulle då återigen bli den snara följden. Materialism och konstgjort tillverkade bristförhållanden skulle ytterligare förruttna sinnet på erövrarna till en punkt där de sedan skulle kunna luras att vända sig emot varandra. När befolkningen var fördummad nog, så kunde de så småningom ledas till att attackera sina medmänniskor för något så godtyckligt som ögonfärg. Sedan vore vi tillbaks till ruta ett igen, a.k.a att till givna förutsättningar upprepa ett beteende med förväntningar om att avvikande utfall. Så detta bör vi undvika.

Så hur ska vi då komma ur den här röran en gång för alla? Först måste vi titta på vad de som nu har makten försöker förstöra - a.k.a det egna fria individuella tänkandet hos individen vilket skapar den växande emotionella självförståelsen. Vi ser det i utbildning där ämnen avsedda att öka den kreativa processen, som musik och konst inte längre ges stöd medan kollektivt våld som fotboll och ishockey mer än gärna (med HJ) är bokstavligen placerat i rampljuset. Detta är naturligtvis en primer till militarism och fortsättningen av blind lydnad till den auktoritet som kommer med detta och tiden.

Denna dyrkan av auktoritet genom utbildning fortsätter i en värld av politik, där välformulerade psykopater är alltmer blint lydiga - mindre ifrågasättande - genom hela hierarkin. De som inte följer mönstret kommer snart finna sig uppleva strypgreppet av " maktens " tillsynsmyndigheter runt sina halsar.

Alla våra institutioner har ett återkommande tema; en sak de försöker utrota. Det är den eviga källa till kreativitet och förståelse som bara kan hittas vid åtkomst den högra hjärnhalvan genom tallkottkörteln. Detta är vad makthavare fruktar mest, att vi aktiverar större delar av vår biologiska processuella förmåga. Inte bara är det svaret för att ansluta prickarna för att se mönstret i vad som så artigt görs för - med oss själva. I denna ständigt flödande process av medvetandeökning ligger lösningen på alla våra problem.

Detta är vad som kommer att driva oss ut ur det nuvarande sociala kollektiva sinnet och leda oss till det förlovade landet för kreativ individualitet som kan erbjuda en unik pusselbit som istället stimulerar synkronicitet till samverkan med andra människor. Den ökade förståelsen för andra människor genom att bättre förstå sig själv. Vi vet detta eftersom vi har upplevt det till viss del redan, den samhörighet vi känner med andra som delar insikter i detta. När vi ökar vår egen emotionella självförståelse så ökar vi samtidigt vår möjliga förståelse för andra och vår förmåga att nå samförstånd

Denna ofta eftersatta del av oss börjar vakna. På grund av dess källa och naturens biologiska ordning, kommer detta att göra att lämnar vad vi vet i dag till förmån för våra upptäckter - insikter - i morgon. Det är vår naturliga utvecklingsriktning, som bromsas motverkas - alltmer frenetiskt av de som så innerligt älskar den sönderfallande materiella makten - den gyllene kalven.

Jag börjar naturligtvis precis som andra, ibland tro det är bäst att inte röra mig för mycket i om huruvida den "stora väckelsen" sker över hela världen eller inte. Att det ligger bortom min nivå av ansvar. "Bäst är att fokusera på uppvaknandet på individnivå". "Att hjälpa andra att få tillgång till den här slumrande delen av hjärnan som ligger vilande är en naturlig biprodukt av individuell aktivering". Men denna de-aktivering är uppsåtligt skapad - planterad och odlad under lång tids kognitiv formatering av de sociala arkitekterna och ingenjörerna. Så vi måste alla synkront hjälpas åt att starta, utveckla och upprätthålla dynamiken i processen till den växande allmänna medvetenheten. Som ett fiskstim eller ett fågelstreck i naturen.

Det tar aldrig slut, naturen har sin gång. Och ju mer vi är öppna för denna del av oss, genom att bara driva denna utveckling till allmän ökad emotionell självförståelse på olika sätt, så avslöjas de som har drivit det omvända syftet i alla tider och de tvingas släppa det materialistiska tänkesätt som är baserat på rädsla och tänkt att fånga oss i den vänstra hjärnhalvan, vi kommer att uppnå det som vi söker, oavsett om resten av världen fastnar eller inte.

Eftersom det tar aldrig slut, inte vi heller.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram