Mark my words 2 the letter

2014-01-10

finansiella genier

En ökande känsla av tomhet och förvåning tycks nu sprida sig allt snabbare genom samhället, när allt fler av de gamla sanningarnas värderingsgrunder vittrar sönder i ljuset av verkligheten.

Meningslöshetens mörka skepnad står för dörren till folkhemmet, ty lyckan bodde ju inte i en skattkista vid regnbågens fot och trots aldrig så idoga försök så bodde inte heller lyckan i att äta ihjäl sig, eller att träna sig till ett aldrig så vackert lik.

Nu kommer det inom kort att ställas dramatiskt ökade krav på allmän andlig resning och då duger inte de yttre omständigheternas betingelser till ledning längre.

Den allmänna medvetandetillväxten accelererar och verklighetens ljus sprider sig nu allt snabbare med hjälp av det förändrade informationsklimatet i samhället, utvecklingen går inte att stoppa.

Det etablerade meritokratiska systemet gungar i sina grundvalar beroende på att den drivkraften bakom denna individuella meritering alltid har varit den egna nyttan, vilket när nu över hälften av jordens tillgångar kontrolleras av mindre än 1% av jordens befolkningen, skapar en uppenbar och totalt löjeväckande orimlig situation. Inte ens en riktigt gnetig banksionist skulle finna nöja i att köra sin splitter nya Bentley för två miljoner kronor, genom en ödslig avfolkningsbygd där det enbart bor tiggare.

De ledande krafterna för samhället visar sig nu i all sin enfaldiga praktfullhet och människors omdöme låter inte längre vänta på sig. Snart ingen, eller i vart fall allt färre, tror att mer skulder är detsamma som mindre skulder.

Människor börjar alltmer inse att det är pengar som styr den ekonomi som kontrollerar politiken och att det därför är skapandet av av pengar som är den avgörande faktorn för vad som utgör instrumentet för makt i samhället.

Om bankerna kan påverka penningmängden och om detta sker med enskilt vinstmaximeringssyfte, så blir också den politiska polariseringskulissen bara till en tragiskt löjeväckande satir utan sakligt betingad grund och betydelse i människors medvetande. Det upplevda demokratiska underskott som springer ur att människor faktiskt vill kunna bestämma över sig själva och kunna påverka sin egen situation, gör situationen alltmer politiskt explosiv över hela världen inom BIS och IMF.

Sverige är också som alltfler nu upptäcker, närmast ett centralt råttbo ur det parasitiska finanshegemoniska historiska perspektivet, men har sedan kungamaktens dagar i folkmedvetandet ändå levt högt på parasitagets diktatur. Nåja, några har i alla fall levt både högt och allt högre, medan dessa meritokrater hela tiden bara har gjort så små eftergifter som möjligt för att undvika befolkningsmässig revolt. Verka utan att synas är en mycket känd paroll i landet som tyvärr alldeles för få människor har funderat över vad som detta innebär för någonting, egentligen!

Människor har låtit bli att reagera mot maktens materiella situation så länge som människor själva har upplevt en förbättring av sin välfärd. Men när den egna välfärden förändras till det sämre samtidigt som maktens välfärdssituation accelererande förändras till det bättre, då till sist vaknar eftertanken hos människorna igen.

Detta är ett stort men fullkomligt nödvändigt steg att ta för det allmänna medvetandet och många människor kommer att tvingas till att göra om och göra rätt, när fortfarande gamla värderingsgrunder kommer att verka ledande.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram