When falls the walls of Jericho

2014-01-01

the-walls-of-jericho-fall-GoodSalt-pppas0082

Det är alltså återigen dags att utvärdera min oförmåga att förutsäga framtiden bättre än en pilkastande apa.

Som vanligt, var att hålla sig till fakta var ett misstag i en värld som drivs av desinformation, propaganda, villfarelse och önsketänkande. Jag var som vanligt alldeles för pessimistisk om de kortsiktiga konsekvenserna av räntebaserad skuld, medborgerligt förfall och global oordning. De som har makten har ännu framgångsrikt hållit undan den oundvikliga kollapsen som föranleds av deras glupande otyglade girighet, och uppseendeväckande förakt för människor och rättsstaten, olika demokratiska konstitutioner samt mänskliga fri och rättigheter.

Den dagliga minutian av meningslöst dravel avseende vårt techno-narcissistisk selfie showbiz samhälle och konstgjorda polariseringsskapande frågor (homoäktenskap, Zlatanfrågor, höger - vänsterkulissen, Bernadotte dynastin) som syftar till att distrahera allmänheten från att tänka, är bara värdelösa trivialiteter i det breda landskapet av människans historia.

Loppet av mänsklighetens historia bestäms fortfarande främst av återkommande cykliska teman baserade på mänskliga svagheter som har varit närmast eviga genom århundraden sedan antiken.

Det enorma dagliga bruset av en sammankopplad techno-värld fylld av irrationalitet och inkonsekventa analyser är manipulerat av människor med onda avsikter och är konstruerat för att avleda massornas uppmärksamhet från den brottsliga verksamhet som makthavarna bedriver, ingenting annat.

Det har alltid varit så. Det har alltid varit arrogant, ambitiöst, girigt, makthungrigt och skapat av svekfulla människor, som är villiga att dra nytta av en fruktansvärt intellektuellt lat, okunnig, självisk och lättmanipulerad befolkning. Rytmerna av historien är opåverkade av förutsägelser av "experter" som får betalt för att spinna opininsbildningsmässiga garn för att upprätthålla status quo..

Det finns emellertid inte längre någon möjlighet att undgå konsekvenserna av de vidtagna åtgärder som inte har vidtagits under de senaste åttio åren. Vi är mitt uppe i en tid av början på den kris som kom i dagen  i september 2008 med den världsomspännande ekonomiska kollapsen, skapat av skuldmättnaden i det enskilt kontrollerade kreditbaserade systemet inom BIS och IMF, skapad av dess ägare och deras köpta politiker, deras presstituerade media och akademiska propagandamaskiner sedan många decennier.

Jag sitter fortfarande med det sista stycket i mitt 2013 års missiv och trots att etablissemanget ännu har kunnat parera den slutliga kollapsen av deras konstgjorda system med skapande av räntebelastade krediter ur ingenting under längre tid än jag förväntat, så har de ändå bara försäkrat alla om en betydligt sämre utveckling när Jerichos murar väl faller och signalen har sannerligen börjat ljuda allt högre.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram