Den monetära grunden till krig som ursäkt för kreditsystemet.

2013-08-29

Planerad penningmängd

I ett kreditbaserat system efter skuldmättnad så kan inte den ekonomiskt organiska tillväxten försörja den ackumulerade räntekostnadstillväxten som följer med den ökande cirkulerande kreditmängden. Krediterna börjar då istället röra sig emot sitt ursprung i allt snävare cirklar. Den organiska ekonomin börjar då att stagnera.

Inflation är när ekonomin blir överhettad: Detta är när en ekonomis förbrukningsvaror ( arbetskraft och råvaror ) är så efterfrågade på grund av ekonomisk tillväxt, alltså utbudet - tillgängligheten av pengar eller alltså en ovillkorligt expansiv kreditmiljö, att förbrukningsvaror stiger i pris. Detta kan alltså bara inträffa före skuldmättnad i ett kreditbaserat system. Detta tvingar då alla varor och tjänster att stiga i pris också, så att producenterna kan hålla jämna steg med kostnaderna. Detta är i huvudsak ett efterfrågestyrt fenomen vilket baseras på kravet som skapas av den kreditsystembaserade räntekostnadstillväxten.

Hyperinflation är inte en förlängning eller en förstärkning av inflationen . Inflation och hyperinflation är två mycket olika djur. De ser möjligen lite lika ut – eftersom det i båda fallen handlar om att valuta förlora sin köpkraft – men de är likafullt inte detsamma.

Hyperinflation är förlusten av tron på valutan. Priserna stiger i en hyperinflationsmiljö precis som i en inflation , men de ökar inte för att folk vill ha mer pengar för sitt arbete eller för sina råvaror , de ökar eftersom människor försöker ta sig ur den rådande värdemätande valutan. Det är inte att de vill ha mer pengar – de vill ha mindre av valutakrav, människor tror till en början att de kan spara sig ur det krav som skapas av räntekostnadstillväxten.

Eftersom pengar - krediter i ett kreditbaserat system efter skuldmättnad både rör sig i allt snävare cirklar i förhållande till sitt ursprung och dessutom till en allt lägre hastighet, eftersom pengarna då till en växande större del går till att betala för tidigare skapade krediter, så kommer räntenivåerna att drivas mot noll samtidigt som kredittiderna går mot oändligheten.

Detta leder till att de pengar som ackumuleras som vinster, av de (bankerna) som skapar pengar, måste ta vägen någonstans och detta blir då med naturlagsmässighet den icke organiska ekonomiska miljön a.k.a. den finansiella sektorn, eftersom det bara är där som det finns möjlig finansiell avkastning. I den finansiella sektorn skapas då inflation.

Vi befinner oss nu därav i begynnelsen av någonting som aldrig tidigare har upplevts i mänsklighetens historia, som närmast kan beskrivas med begreppet hyperstagflation.

Penninghastighet.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram