Toys R US

2013-04-04

312818_10150369957697700_432420193_n

Tänk dig att du är en av två personer som spelar Monopol. Medan du följer reglerna religiöst, så respekterar den andra spelaren, som också råkar vara bankir, inte alls reglerna.

Han tillägnar sig rutinmässigt egenskaper. Om han inte gillar poängen på tärningen, ändrar han helt enkelt poängen. Han tar så mycket pengar från banken som han vill. När reglerna inte passar honom så ändrar han dem godtyckligt med ett pennstreck till sin fördel.

Ååh förresten, han hatar att förlora. I stället för att medge ett nederlag, så är han helt totalt villig att sätta eld på bordet, eller rent av hela huset som ni befinner er i, men i de mera banala fallen så tar han helt enkelt bara dina pengar för att detta passar honom.

Tänk dig inte längre detta. Denna brasa är nämligen tillståndet för de finansiella marknaderna och du spelar mot världens centralbanker, detta är verkligheten nu!

Att använda våra egna skulder som betalningsmedel inom monopolspelet för handel med varor och tjänster till en kostnad av ränta, blir därför inte mindre dysfunktionellt för samhällets långsiktiga ekonomiska hållbarhet beroende på om detta sker inom ramen för en valutaunion eller inte. Bankerna skapar de pengar som samhället behöver för sin handel med varor och tjänster och de gör detta inom ramen för sitt eget vinstmaximeringssyfte.

Försöket att skapa en skuldunion inom BIS och IMF är därför dömt att misslyckas från början eftersom räntekostnadstillväxten inte tar hänsyn till skillnaden på om skuld kallas för Krona eller Euro. Någon måste helt enkelt falla först och att andra då delar ansvaret för betalningarna, förlänger och ökar bara det totala lidandet.  Att nu splittra unionen och samtidigt behålla den underliggande centralbanksfunktionen inom kreditsystemet BIS och IMF, skulle inte förbättra någon nations ovillkorligt växande skuldsituation och måste därför ses som bara ännu mer rök och speglar för att dölja det som alla redan ser, men inte låtsas om. Nämligen att detta system inte har en snöbolls chans i helvetet till annat än att haverera totalt, även om bankirerna hotar med att elda upp hela bygget. Men bankirerna måste förlänga spelet eller förlora och gå under.

En tanke blir naturligtvis då att tvinga oss in i en valutaskuldunion, för när det inte gick med list så blir det hot och tvång. Så för att inte vårt banksystem skall havereras genom att dollarn havererar, kommer man med all sannolikhet alltså att hota genom att ställa sina köpta politiker inför det fullbordade faktum att antingen så går vi med och försörjer det improduktiva USA och politikerna får inte ens makt på papperet, eller så har vi inget fungerande betalningssystem och politikerna får löpa gatlopp undan sina egna befolkningar. Bankirerna skyr inga medel för att vinna och allra minst att offra sina politiker. Verkligheten är dock också den att vi inte alls behöver vara med i spelet, vi kan skapa ett fungerande betalningssystem för handel med varor och tjänster utan vinstmaximerande banker, människor kan leva utan banker medan banker utan människor bara är en löjeväckande tanke.

Alla pengar som finns är pengar som banken låtsas låna ut som pengar till oss, pengar som aldrig ens existerat förrän en gäldenär (person, företag, nation) utfärdar en revers, där vederbörande tjänar pengar genom sitt arbete och produktion, detta för att backa upp värdet på pengarna som banken skapar. Vi lånar våra egna skulder av banken som pengar till en kostnad av ränta.

Alla dessa pengar stjäls från oss med syftet att gynna vinsten hos en bank / centralbank som använder våra skuldebrev till att förfalska värdet av skulderna till nytta för sig själva, naturligtvis till en imponerande ränta som gagnar banken.

Inlåning i övrigt har därför ingen funktionsmässigt avgörande del i bankernas utlåning, detta är bara ytterligare ett knep för att dölja att det är värdet på våra egna skuldebrev som görs till våra egna skyldigheter, som frånhänts oss. Banken som använder det nominella beloppet på reversen för att skapa den monetära krediten behöver aldrig betala tillbaka beloppet, eftersom när vi betalar av skulden så dör krediten.

Det blir ingen stabilitet eller frihet förrän att rätten att utfärda pengar kommer tillbaka till folket där den med rätta hör hemma.

bd2125b91476fc344fe134c2c773043f_width_600x (2)

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram