Ord för ord.

2012-10-23

Så vad är då egentligen denna semitism som utgör den grundande tesen för antitesen antisemitism? Alla känner i igen detta reflexmässigt använda argument antisemit. Men varför finns det ingen semitism? Det är det ingen som vet för den finns inte det är inte alls som med arktis och antarktis (anti-arktis), men istället så finns ju uppfinnaren av antisemitismen, vilket kanske kan förklara detta lite märkliga förhållande och varför man inte bara använder begreppet judehat om nu detta är vad som man försöker att uttrycka, vilket implicerar att semitism lite grovt  skulle kunna tänkas tolkas som judekärlek, vilket skapar rätt anmärkningsvärda perspektiv i detta, långt ifrån likavärdering och andra människorättsstadgade normer i ett modernt samhälle.

Wilhelm Marr måste på hela taget ha varit en anmärkningsvärd tänkare, eller en möjligen inte alls.

Denne Marr var enligt tillgängliga uppgifter gift tre gånger, varav två gånger med judinnor, något som möjligen kan ha en betydelse i sammanhanget. Som en föga framgångsrik affärsman återvände Marr på 1850-talet till Hamburg, detta alltså i tidsmässig anslutning till London Communist Leagues lansering av det välbekanta manifest som framställts av Marx och Engels. Marr höll sig inte särskilt anmärkningsvärt med en något skrymtande socialistisk övertygelse, men hade då även helt passande ändrat sin liberala inställning i rasfrågor och ibland annat försvarade han slaveriet, vilket som vore det av en slump främst riktade sig emot utövare av Islam.

Marr kan alltså försiktigt uttryckt uppenbarligen antas ha haft vissa politiskt judiska sympatier. Vilket per definition gjorde honom diskriminerande av andra än de som inte befann sig inom ramen för denna indelning.

Detta framgår av Reise nach Centralamerika (1863) att konfrontationen med verkligheten i ett etniskt blandat samhälle skakade honom och förändrade hans tidigare, vad som i alla fall kan tolkas som idealistiska inställning. 1862 utgav han Judenspiegel och 1879 Vom jüdischen Kriegsschauplatz. Han skickade sina skrifter även till Richard Wagner, vilken hemma i villa Wahnfried, nog inte ens med bästa vilja i världen kan sägas ha varit någon beundrare av judendomens inverkan på samhällsutvecklingen. Hemma i dennes bostad kom inte så märkligt nog av samma skäl en annan mörksens man att vistas, denne man hette Adolf Hitler som slöt avtal med den senare tillkomna politiska inriktningen sionismen om en viss slutlig lösning som innebar en bildning av en judisk stat i Palestina och en förflyttning av av judar dit.

Om huruvida denne Wilhelm Marr är en av historiens värsta skrymtare och byggare av rök och spegelkulisser, eller helt enkelt bara var patologiskt korkad som människa, kan ju möjligen därför lämnas därhän till läsaren att bedöma.
Konsekvensen av hans gärningar blev i alla fall ovillkorligen att indelningsraseriet som ledde bort ifrån den affärsmässigt så förkastliga idén i betraktelsen att det bara finns människor och beteenden samt att det borde föreligga humanistisk likabehandling av människor, fick ny luft. Vem som var betjänt av detta det vet vi alla vid det här laget och det var inte minst kolonialismen.
Så jag kan väl vidare vara lite fräck och påstå att jag vet att värde Wilhelm inte alldeles saknade kopplingar till Hamburg samt de Ostindiska kompanierna och att namnet Emma Franziska Marr inte är betydelselöst i banksammanhang.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram