Günther Grass poem.

2012-04-04

Version på svenska efter:

Warum schweige ich, verschweige zu lange,
was offensichtlich ist und in Planspielen
geübt wurde, an deren Ende als Überlebende
wir allenfalls Fußnoten sind.

Es ist das behauptete Recht auf den Erstschlag,
der das von einem Maulhelden unterjochte
und zum organisierten Jubel gelenkte
iranische Volk auslöschen könnte,
weil in dessen Machtbereich der Bau
einer Atombombe vermutet wird.

Doch warum untersage ich mir,
jenes andere Land beim Namen zu nennen,
in dem seit Jahren - wenn auch geheimgehalten -
ein wachsend nukleares Potential verfügbar
aber außer Kontrolle, weil keiner Prüfung
zugänglich ist?

Das allgemeine Verschweigen dieses Tatbestandes,
dem sich mein Schweigen untergeordnet hat,
empfinde ich als belastende Lüge
und Zwang, der Strafe in Aussicht stellt,
sobald er mißachtet wird;
das Verdikt "Antisemitismus" ist geläufig.

Jetzt aber, weil aus meinem Land,
das von ureigenen Verbrechen,
die ohne Vergleich sind,
Mal um Mal eingeholt und zur Rede gestellt wird,
wiederum und rein geschäftsmäßig, wenn auch
mit flinker Lippe als Wiedergutmachung deklariert,
ein weiteres U-Boot nach Israel
geliefert werden soll, dessen Spezialität
darin besteht, allesvernichtende Sprengköpfe
dorthin lenken zu können, wo die Existenz
einer einzigen Atombombe unbewiesen ist,
doch als Befürchtung von Beweiskraft sein will,
sage ich, was gesagt werden muß.

Warum aber schwieg ich bislang?
Weil ich meinte, meine Herkunft,
die von nie zu tilgendem Makel behaftet ist,
verbiete, diese Tatsache als ausgesprochene Wahrheit
dem Land Israel, dem ich verbunden bin
und bleiben will, zuzumuten.

Warum sage ich jetzt erst,
gealtert und mit letzter Tinte:
Die Atommacht Israel gefährdet
den ohnehin brüchigen Weltfrieden?
Weil gesagt werden muß,
was schon morgen zu spät sein könnte;
auch weil wir - als Deutsche belastet genug -
Zulieferer eines Verbrechens werden könnten,
das voraussehbar ist, weshalb unsere Mitschuld
durch keine der üblichen Ausreden
zu tilgen wäre.

Und zugegeben: ich schweige nicht mehr,
weil ich der Heuchelei des Westens
überdrüssig bin; zudem ist zu hoffen,
es mögen sich viele vom Schweigen befreien,
den Verursacher der erkennbaren Gefahr
zum Verzicht auf Gewalt auffordern und
gleichfalls darauf bestehen,
daß eine unbehinderte und permanente Kontrolle
des israelischen atomaren Potentials
und der iranischen Atomanlagen
durch eine internationale Instanz
von den Regierungen beider Länder zugelassen wird.

Nur so ist allen, den Israelis und Palästinensern,
mehr noch, allen Menschen, die in dieser
vom Wahn okkupierten Region
dicht bei dicht verfeindet leben
und letztlich auch uns zu helfen.

Maskinöversättning till svenska, det räcker för att förstå sammanhanget.

Varför jag är tyst, tyst om för länge,
vad som är uppenbara och simuleringar
praktiserades i slutet som överlevande
är vi i bästa fotnoter.

Det påstås att den första strejken
i förslavade från mobbarna
och organiserade guidade jubel
kunde förstöra iranska folket,
eftersom området för att bygga
en atombomb misstänks.

Men varför säger jag till mig själv,
att kalla det andra landet efter namn,
under åren sedan - men hemligt -
ett växande kärnvapenkapacitet finns
, men utom kontroll, eftersom inget test
finns tillgänglig?

Den allmänna dölja detta faktum,
som min tystnad underordnad,
jag komprometterande lögner
och tvång, är straffet i sikte,
om han ignoreras,
domen av "antisemitism" är välbekant.

Men nu, för i mitt land,
som inneboende brott
som är utan jämförelse,
försökte då och då och kommer att vidtas för uppgiften,
vilket i sin tur och rent kommersiell basis, även om
deklareras med smidig läppen som gottgörelse,
en U-båt till Israel
levereras borde vara, vars specialitet
är allt som förstör stridsspetsar
för att kunna styra där det finns
en enda atombomb är oprövad,
men vill vara en rädsla för bevisvärde,
säger jag vad som behöver sägas.

Men varför jag höll tyst tills nu?
Som jag sa, min bakgrund,
som aldrig föremål för tilgendem skönhetsfel,
förbjöd detta faktum som en definitiv sanning
till landet Israel, som jag är ansluten
och vill stanna, att vänta.

Varför säger jag nu bara
: åldern och sista färg
det nukleära beväpnade Israel hotar
? den redan bräckliga världsfreden
eftersom den måste sägas
, vad som redan kan vara morgondagens för sent
- delvis eftersom vi - som en tysk belastning tillräckligt
kan vara leverantörer av ett brott är
att förutsägbar, vilket är anledningen till att vår medverkan
av någon av de vanliga ursäkter
skulle vara att betala.

Och visserligen är jag tyst inte mer,
eftersom jag var hyckleriet i väst
är trött, hoppas också
det kan vara en hel del bli av tystnad,
orsaken till den uppenbara faran
samtalet att avstå från våld och
är också säker på
att en ohämmad och permanent kontrollera
av Israels nukleära potential
och de iranska kärnanläggningar
av en internationell auktoritet
av regeringarna i båda länderna kommer att tillåtas.

Först då är allt, israeler och palestinier,
mer än så, alla människor i denna
upptas region av vanföreställningar
fienderna som bor kinden av halsbiten
, och slutligen att hjälpa oss.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram