2011-08-10

Egentligen föga förvånande, så kom då det opinionsbildningsmässiga utspel som var ägnat att skapa ordning i leden, folket enade sig under bankernas skuldförtryck för att bekämpa den så uppenbart hotande anarkin och huliganismen. Skulderna har märkligt nog inte blivit en enda millimeter mindre.

Sorglustigt att så många i ett ändligt system ändå fortfarande kan tro att systemet är oändligt.

Vill du fortsätta läsa texter av Carl Norberg?

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram