Cystor med Ring

2011-04-10

Systemet misslyckades i förhållande till människan den dag som Lehman Brothers måste stödjas utanför systematiken, av människor .

Det finns nu dock en ekonomisk förutsättning för att en ocean av likviditet kommer att göra de trasiga resterna av ett totalt misslyckat finansiellt system i västvärlden osynliga och därigenom ytterligare fördröja rehabiliteringsprocessen.

Det finns nu ingen framtid utan några fel som kommer. Vad som mera kommer är en massa ny insikt, som exponerar det faktum att det inte finns något fungerande system alls under all denna likviditet. Det är en rätt så kraftig nedgång i förtroende som ligger på vägen framför oss, välvilligt uttryckt för ett system som bygger på förtroende istället för på fysiska organiska värden. Inser någon detta så vet ju vederbörande även att det är vidare några ytterligare steg som måste tagas, men läs nu inte att jag förespråkar metallmyntfötter ur detta.

Det finns ju mer att försäkra än bara finansiell ekonomi. Bristen på varor och tjänster kommer nu att uppstå på grund av att kostnadsskillnaderna i valuta driver inflation som beror på förskjutningar i organisationer och ersättning i distributionen funktioner. Det innebär att det kan finnas gott om mat i systemet men bara lite av dessa finns på hyllan i din lokala stormarknad. Många kan ana att priset på Isländsk fisk kan komma att påverkas av att man har sagt nej till Icesave med BIS och IMF.

På grund av hur illa som världen förstod att förändringarna skulle forma om Mellanöstern, företrädesvis då ur det petrodollarhegemoniella perspektivet och konsekvenserna av "Peak Oil", så har priset på olja nu stigit kraftigt, alltså priset på dollar fallit. Allmännyttiga företag betraktas nu fortfarande som en mänsklig rättighet, detta kommer att visa sig vara privilegier.

Förväntningar av makten på en konstant nivå kommer att bli ihåliga förväntningar.

Om du inte har erfarenhet av att bo i Indien och Afrika på 80-talet, har du sannolikt ingen aning om hur man lever i västvärlden, och hur det upplevs på lång sikt att den valuta inducerade inflationen driver kostnaderna ouppnåeligt mot skyarna. Självförtroende kommer att bli lika viktigt som ditt innehav av livet. Att ha en enorm hög av guld men att fortfarande vara helt beroende av infrastrukturen i västvärlden är ett allvarligt misstag. Du skulle då ha ett betydande kapital, men brist på varor och tjänster att köpa. Du kommer att ha råd med så mycket, men detta mycket kommer att vara antingen en bristvara eller olagligt.

De flesta människor tror, ​​och media bekräftar dem gärna i sin att tro, att Centralbanker lagligt kan skapa valuta ur tomma luften "oavsett mängd, och att den kan göra med valutan som den vill. Detta kan ju alltså mycket väl vara en våt önskedröm av Ben Bernankes Bataljoner som så villigt citeras och som till exempel säger att den amerikanska regeringen har gett Fed ett verktyg, tryckpressen, för att stoppa deflation - men det stämmer dåligt överens med sanningen. Centralbanker kan egentligen bara skapa ny valuta om några strikta rättsliga villkor först är uppfyllda, och de kan bara kassera dem på vissa sätt som lagen också föreskriver. Alla har tydligen inte gått att lura totalt, alltid i alla fall.

I motsats till det numera famösa uttalande som Dr Bernanke, gjorde innan han blev ordförande i styrelsen för Fed, så kunde han inte i verkligheten släppa nytryckta dollarsedlar från en helikopter, faktiskt oavsett hur många skäl för en sådan insats som han kan ha möjlighet att anföra. En annan sak, BIS och Baselreglerna gör gällande att det inte är tillåtet att lagligt köpa statspapper från de nationella finansdepartementen direkt . Detta måste köpas indirekt genom öppna marknadsoperationer. Om inte motsvarande utfärdare av obligationer utsätter statspapper genom en test av den öppna marknaden innan Centralbanken får köpa det, presumtionen är då att marknaden skulle förkasta den som värdelös, eller skulle ta det först vid en djup rabatt. Lagen tillåter inte i någon större utsträckning att FR bankerna att köper statspapper direkt från statskassan, eftersom det skulle göra att pengar skapas genom FR bankerna genom en charad, där kassakraven är en fars, och valutan en bluff. Och så är utseendet på den rådande verkligheten, annars hade systemet redan havererat för länge sedan.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram