Central bank Ring

2011-03-23

De flesta av oss västerlänningar tror faktiskt att vi fortfarande lever i ett kapitalistiskt system och att fria marknader i första hand är det som avgör tillväxten och utvecklingen av vår ekonomi. Men är det verkligen så? Nej, tyvärr eller i varje fall så är det inte så alls. Sanningen är att den västerländska centralbanken som systemisk bas, gör en enorm mängd central ekonomisk planering. Just för att den har så stort ekonomiskt inflytande, så säger man att den är opolitisk, ja man vet ju rakt inte om man skall skratta eller gråta åt spektaklet, ur detta perspektiv heller börjar det numera bli dags att tillägga.

Så vad är det då som uppges göra att den centrala ekonomiska planering som Centralbanken gör, egentligen skiljer sig ifrån den centrala ekonomiska planeringen som det kommunistiska partiet i Kina gör? Ja, i Kina så är det ju åtminstone öppet att det är staten som gör den centrala planeringen och i västerlandet så är det en långt bakifrån privat kontrollerad centralbank, som gör en central planering, men förutom detta, finns det då några stora skillnader? Och om vår ekonomi är centralt planerad, hur kan vi då fortsätta med bibehållen självrespekt ändå fortsätta att hävda att vi fortfarande har en fri marknad och ett kapitalistiskt system? Och vill vi egentligen ha en marknad som inte alls kontrolleras? Men för vems nytta skall denna marknad kontrolleras till att gynna?

Visst, Kina går nog uttryckligen in mer i detalj i deras ekonomiska planering, så är det nog, men det betyder ändå inte att den ekonomiska planeringen som Centralbanken och den västerländska regeringen gör inte är likadan. Men sannolikt så är åtminstone Kina som nation en större  nyttotagare av sin Centralbanks ageranden än vad man inte sällan är i västvärlden, eftersom samhället i princip aldrig är den nytta som Centralbanken söker.

När allt på fria marknader är fritt, som räntorna i det här landet – då bestämmer Centralbanken. Centralbanken avgör teoretiskt också vilken penningmängden kommer att bli.

Centralbanken är den som avgör om inflationen är för hög eller för låg.

Centralbanken är den som avgör om arbetslösheten är för hög eller för låg.

Låter detta fritt eller låter det rent av demokratiskt?

Liksom i den kommunistiska kinesiska regimen, så är det på så vis att Centralbanken inte är demokratiskt vald och den är huvudsakligen inte ansvarig inför någon.

Liksom i den kommunistiska kinesiska regimen, så plockar Centralbanken också ut vinnare och förlorare. Du ser kanske att alla finansiella institut inte behandlas lika av Riksbanken. Till exempel, vissa har tillgång till Riksbankens kreditlivlinor och andra inte.

Hur rättvist är egentligen detta?

Visst Centralbanken gör inte all den centrala ekonomiska planeringen i detta land. De Västerländska regeringarna älskar nämligen att engagera sig i den ekonomiska planeringen också. Till exempel USA: s regering har beslutat att det finns vissa typer av glödlampor som får köpas och vissa typer av glödlampor som inte längre kommer att vara tillåtna att köpa. Det spelar ingen roll att de nya glödlamporna är långt mer farliga för barn eller att de flesta av oss skulle ändå skulle vilja ha valet att köpa dessa gamla glödlampor.

Men tillbaka till Centralbanken, hur "demokratiskt" eller hur "kapitalistiskt" är det att ha ett antal  icke valda människor som sitter runt ett bord för att besluta om den ekonomiska inriktningen i detta land?

Verkligheten är att vi lever i ett system som helt enkelt inte litar på fria marknader och som tror att vår ekonomi behöver "hanteras" och inte för det allmännas bästas skull, Ånej!

Hur skiljer sig Riksbankens direktion - dessa ökända individer i ett rum – på något sätt ifrån de 24 killarna i ett rum som utgör den kinesiska politbyrån i annat än till antalet?

Vad i hela världen är det som gör Riksbankens direktion så mycket annorlunda från den kinesiska politbyrån?

I båda fallen utgörs gruppen av icke valda elitister som fattar de stora ekonomiska besluten för alla oss andra.

Vilket sannerligen inte låter som "kapitalism" i mina öron.

Skulle fria marknader verkligen ge ett sämre resultat för vår ekonomi än Centralbankens gör?

Skulle Västvärlden någonsin har gått igenom den stora depressionen om Centralbanken inte hade skapats 1913 i USA?

Skulle vi ha upplevt den ekonomiska kraschen 2008 om den politik som Greenspan och Bernanke inte hade skapat enorma bubblor i hela det finansiella systemet?

Skulle den Västerländska valutan ha tappat över 95 procent av sitt värde sedan 1913 om att Centralbanksystemet inte ständigt for runt för att blåsa upp valutorna?

SVAR Niklas Erik Jesus.

Skulle de Västerländska regeringarna som har den största skulden i världshistorien verkligen ha sitt innevarande läge, om vi inte använde det skuld-baserade monetära systemet påtvingats oss av eliten internationella bankirer 1931?

Nu när den totala skulden för USA regeringen är $ 14 228 193 126 138 72, så är det verkligen svårt att förneka att den Amerikanska regeringen drunknar i skuld .

Om Centralbanksystemet aldrig hade skapats, och den Västerländska regeringen istället hade utfärdat skuldfri valuta hela tiden är det faktiskt fullt tänkbart att vi inte skulle ha någon statsskuld i så måtto.

Men försvarare av Centralbanksystemet säger till oss att om det inte vore för de briljanta människorna på BIS och IMF, så skulle världen befinna sig i ekonomiskt fritt fall nu.

Jaså?

Om någon inte har märkt av detta med Riksbankens ordförande Nils på Åsen, så har han en mycket lång meritlista av inkompetens att stoltsera med, som i princip alltid tar sig uttryck i form av den prognosticerade räntebanan. Nästan alla stora antaganden han har gjort sedan övertagandet av den positionen har varit fel. Om någon av oss kunde gå nerför gatan och utse Riksbanksdirektionen ur våra lokala livsmedelsbutiker att agera ordförande för Centralbanken, så är det mycket tveksamt om den utsedda personen skulle kunna göra ett sämre jobb än vad vår finansielle Åsa Nisse har gjort.

Just nu är det så att en stor del av det Västerländska folket inte ens vet nog mycket för att inse vilka som de verkliga problemen är och ännu så mycket mindre för att veta vad dess lösningar kan vara för någonting.

När de flesta svenskar pratar om ekonomi, börjar de omedelbart skylla på "Såssar" eller "Borgare" och många av oss tar aldrig ens upp Centralbanken.

Men det är Centralbanken som har mest makt över vår ekonomi.

Så även om Svenskarna vill skylla på någon i Rosenbad för den ekonomiska röra som vi befinner oss i, så är den största organisatoriska källan likafullt Centralbanken.

Ja, Såssar, Borgare och praktiskt taget varje medlem av riksdagen har ju spelat någon roll i vår ekonomiska mardröm också. Men det är Centralbanken som faktiskt har "hanterat" vår ekonomi.

Vi skulle ha klarat oss mycket bättre om vi hade låtit fria marknader "hantera" vår ekonomi hela tiden, men väldigt få svenskar verkar fortfarande tro på fria marknader längre.

Men kommunister som inte vill tänka själva det är vi verkligen inte.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram