Vad gör du - Jag tänker - jaså ingenting!

2011-01-19

Människan, givetvis av någon anledning, tenderar att inte sällan projicera det förflutna in i bilden på framtiden. Det är en känslomässigt rationell brist i vår arvsmassa, en slags förenkling för att försöka göra situationen begriplig och hanterbar förståndsmässigt. Denna tankemässiga lättja är också skälet till varför så många annars intelligenta människor missar så stora vändpunkter i ekonomin och aktiemarknaden. De är helt enkelt okända förlopp utifrån ett otillräckligt perspektivs betraktade vinkel.

Ett klassiskt exempel inträffade under sommaren 2007. Den dubiösa Amerikanska sub-primelåne marknaden just hade börjat implodera. Med facit i hand så vet vi ju förvisso nu, att detta var början på slutet för att inte bara den globala aktiemarknaden som sådan, men även för den globala ekonomin. Detta eftersom det per definition är på det viset, och häng med nu, att fast egendom utgör grunden för värderingen av säkerheterna på de underliggande skulderna till valutabildningen i betydande delar av det moderna samhället. Och man kan säga att all den stund som den fasta egendomens värde börjar användas till konsumtion, så kan den finansiella undergången sägas ha börjat. Då har Hans och Greta börjat att knapra på grunden till pepparkakshuset. 

Tyvärr alltså, eftersom vi inte kunde läsa skriften som var skriven i vårt eget blod på väggen, så litade vi istället på att Centralbanksystemet som vill vårt eget bästa, trots att det är vinstmaximerande för egen räkning, skulle "fixa" detta lilla aber, men istället så skär detta Centralbanksystem ner sina priser på sin produkt som är pengar aggressivt, genom att sänka räntan och spyr också ut en lavin av färska nypressade ”förfalskade värden” i form av sedlar.

Detta fixade alltså som många upplevde märkligt nog, inte till kreditmarknaderna, vilka alltså inte alls upplevde att de just hade blivit frälsta utan istället så spetsades oljepriset upp till $ 147 fat. Detta visade sig alltså vara den sista droppen, den som fick bägaren att rinna över eller matematiskt uttryckt den droppe som gjorde att systemet passerade skuldmättnadspunkten och som oåterkalleligen sände den globala ekonomin i spiral ner i den värsta recessionen sedan den stora depressionen. Orsaken är alltså bristande likviditet i grunden, nu är problemet systemiskt inbyggt för att möjliggöra privatbankerna vinster, då (1929) så var situationen skapad av främst Montgague Norman Ring, Rothschilds, Rockefellers och Hjalmar Schacht för att kunna etablera detta system.

Aktiemarknaden rullade nu alltså över från att vara den sämsta marknaden till att bli den näst sämsta öppna marknaden i historien. Den sämsta är givetvis finansmarknaden, alltså marknaden för pengar, många känner till hur förgrymmad staten blir av konkurrens i detta trots att bankerna alltså är privata. I detta kan man verkligen tala om att staten företräder bankernas intresse.

Fantastiskt nog så är vi nu faktiskt redo att upprepa den här processen ännu en gång. Språket sitter där på väggen till allmän beskådan och knappast någon kan se de skrivna orden fast blodet bokstavligen droppar så det kan höras. Inte många tittar nämligen åt det hållet. Varför skulle de göra detta, de litar ju på att Centralbankerna verkligen vill deras bästa. 

Detta kommer nu därför att fortsätta med de kommunala och statliga obligationerna. Jag skulle faktiskt säga att detta nu redan är igång.

Hittills har aktiemarknaden nämligen närmast ignorerat cancertillväxten på staternas obligationsmarknader, precis som den ignorerade de första stadierna av subprimelån implosionen under hösten 2007. Skillnaden är nu att stater är den högsta monetära värdeansvarsenheten, så gissa varför man vill ha valutaunioner!

Vid någon tidpunkt kommer emellertid gryningen och ljuset, då marknaden upplever att det faktiskt kan vara ett allvarligt problem som håller på att utvecklas. Jag förväntar mig nog ett erkännande därvid, att komma när som marknaden börjar sjunka ner i nästa mellanliggande cykliska korrigering i form av rapportsäsongen (som har börjat denna vecka) som innebär i alla fall en viss eftertanke i form av analys

Om så är fallet, om nu inte alldeles för många distraktioner skymmer eftertanken bleka förmåga, så gör detta att vad som bör nu börjar som ett genomgående tema med vinstkorrigeringar kommer att förvandlas till en mycket mer allvarlig och långtgående nedgång, dummare än så är inte marknaden inbillar jag mig åtminstone emellanåt.

Vi har ju redan sett stora varningsskyltar om att Zombiepengar har varit anspännande för denna marknad (alltså att marknaden misstänker att mer pengar till ett givet beskrivet värde kan innebära inflation), i princip sedan de första tecknen på stress i statsobligationsfrågan dök upp i november.

Stora pengar har därför nu använts genom QE drivna rallyn, för att lossa värdena på aktier och lämpa över dessa Zombievärden på den aningslösa allmänheten och deras pensionsfonder under de senaste månaderna. Alltså när aktiemarknaden kollapsar är aktörerna på finansmarknaderna redan färdiga med sin suboptimering (skadebegränsning/damage control) och allmänheten bli sittande med Svarte Petter. Jag ställer mig frågan om detta verkligen är att betrakta som smart uträknat, utifrån att en massa individer inte förstår att se denna mekanism, eller om det är dumt utifrån att det handlar om att missbruka förtroenden och bestämmer mig för det senare, man har inte rätt att luras enbart utifrån möjligheternas befintlighet

Detta kommer nu att sammanfalla med massiva uppsägningar när kommuner och landsting inte längre kommer att kunna låna för att möta kraven från sina lönelistor. Deras enda alternativ är att göra drastiska nedskärningar på någon och överallt de kan.

Internationellt så kommer Centralbankerna nu att börja få panik och därför börja köra tryckpressarna med överväxeln i, precis som de gjorde i 2008 och precis som i 2008 så kommer detta att direkt spika fast priset på energi och livsmedel högst upp på prisökningslistan, vilket just nu inträffar.

Tillsatt inflation i en mycket hög arbetslöshetsmiljö kommer begripligt nog kan man tycka, att förstöra den bräckliga ekonomin precis som det gjorde i 20008. (Jag har ingen aning om varför Centralbankirer tror att någon tycker stigande priser tillsammans med 20% arbetslöshet är en bra sak.)

Detta kommer att bli den period när metaller kommer att gå in på den avslutande sträckan i sin pågående värderingshastighetsförändring och dollarn kommer att kollapsa och med detta frigöra valutakrisen vi har väntat på.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram